UBND Tp.HCM chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ năm 2020

Với những trường hợp người dân mua nhà tại các dự án nhà ở trên địa bàn, UBND Tp.HCM vừa có chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã ban hành công văn số 2317/UBND-ĐTMT chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường TP phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện cần khẩn trương giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn TP.vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ
UBND Tp.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ

Cùng với đó, UBND TP cũng kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TpHCM hướng dẫn những tổ chức tín dụng có liên quan trong việc phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp. Ngoài ra, cơ quan này cần theo dõi tình trạng của tài sản thế chấp tại những dự án đầu tư xây dựng nhà ở để kịp thời áp dụng những biện pháp cần thiết, phù hợp quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị của tài sản thế chấp.