Tp.HCM đã kiểm tra 7.939 công trình xây dựng, phát hiện 150 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong tháng 8 vừa rồi, giảm 12,3% so tháng 7/2014 và giảm 69,5% so với cùng kỳ năm 2013 (491 vụ).

Vi phạm trật tự xây dựng ở Tp.HCM

Vi phạm trật tự xây dựng ở Tp.HCM đã giảm trong tháng 8

Báo cáo của UBND Tp.HCM cho thấy, trong tháng 8, toàn TP đã cấp 4.569 giấy phép xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.461.787,42m2. Tính chung 8 tháng đầu năm, TP đã cấp 31.696 giấy phép xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng là 8.078.684m2.

Trong tháng 8, TP đã kiểm tra 7.939 công trình xây dựng, phát hiện 150 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 12,3% so tháng 7/2014 và giảm 69,5% so với cùng kỳ năm 2013 (491 vụ). Trong đó, công trình không phép là 69 trường hợp, sai phép là 64 trường hợp, vi phạm khác là 17 trường hợp; đã ban hành 59 Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Trong 8 tháng đầu năm, TP đã kiểm tra 41.602 công trình xây dựng, đã phát hiện 1.442 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, công trình không phép là 1.018 trường hợp, sai phép là 345 trường hợp, vi phạm khác là 79 trường hợp.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Vi phạm trật tự xây dựng ở Tp.HCM trong tháng 8 giảm mạnh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay