Vì sao Luật Quy hoạch xây dựng tới 7 năm vẫn chưa xong? năm 2020

Dự thảo Luật Quy hoạch sẽ được hoãn biểu quyết thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này và dự kiến sẽ được tiến hành bỏ phiếu tại kỳ họp tháng 10/2017.

Là cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã làm đầy đủ, hết trách nhiệm. Dự thảo được nhiều ý kiến ủng hộ tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 26/5. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến băn khoăn về tính khả thi của Dự thảo.

Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đã giải trình từng điều khoản cần chỉnh sửa của các Luật liên quan. Các đại biểu băn khoăn rằng, nếu Dự thảo được thông qua, liệu có kịp chỉnh sửa các luật liên quan đến thời điểm Luật Quy hoạch có hiệu lực (1/1/2019). Ông Đông nói: “Chúng tôi là cơ quan soạn thảo khẳng định có thể kịp thời gian. Và chúng tôi cũng cần phải tôn trọng và giải trình thêm về những ý kiến hoài nghi về điều này”.luật Quy hoạch
Luật Quy hoạch được xây dựng đến 7 năm vẫn chưa xong

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ: “Việc có đại biểu lo ngại về tính khả thi là rất đúng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có giải pháp kỹ thuật kèm theo. Khoảng thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội sẽ giúp ban soạn thảo luật chuẩn bị được tốt hơn. Thứ 2 là việc sửa các Luật liên quan là sửa từng điều khoản trong các Luật hay dùng Luật mới để sửa nhiều luật”.

Theo chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ, đây là một trong những luật hiếm hoi xây dựng 7 năm chưa xong. Càng mất thời gian thì càng phải cải tiến hơn. Đồng thời, để nhận sự đồng thuận cao hơn của các đại biểu, ban soạn thảo sẽ phải hoàn thiện Luật.

Thứ trưởng Đông cho rằng, nếu Dự thảo Luật được thông qua trong kỳ họp này sẽ kịp cho lần xây dựng quy hoạch tổng thể giai đoạn 2021-2030. Vì thời gian từ giờ đến kỳ họp sau ngắn nên việc trì hoãn này không đáng quan ngại và không gây ra hậu quả lớn. Từ giờ đến lúc đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng với cơ quan như Ủy ban kinh tế của Quốc hội để viết từng điều khoản tại các luật liên quan cần sửa. Điều này sẽ giúp thuyết phục các đại biểu chưa đồng tình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, khi triển khai quy hoạch mới, dự thảo Luật mới sẽ dựa trên những điểm cơ bản trong dự thảo đã trình trong thời gian chờ Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Quy hoạch.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia về quy hoạch, dù đã xây dựng tới 7 năm, nhưng Dự thảo Luật Quy hoạch chưa đưa ra phương án thực hiện thuyết phục đại biểu Quốc hội, vì thế, cần xem lại quy trình soạn thảo luật.


“Các ý kiến băn khoăn khoản 3 điều 27 và khoản 3 điều 28 về việc chỉnh sửa các luật, pháp lệnh liên quan và bị tác động khi ban hành Dự án Luật Quy hoạch. Quốc hội đưa ra nghị quyết trong kỳ họp sau sẽ lấy phiếu biểu quyết Dự thảo luật này”.


Thứ trưởng Đặng Huy Đông