Việc lập hồ sơ đất đai phải căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 788/UBND-TNMT hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc lập hồ sơ đất đai phải căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất | ảnh 1

Công văn nêu rõ, do quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của TP chưa được phê duyệt, vì vậy các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn do chủ đầu tư lập đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt để căn cứ lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Diện tích đất giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải được cập nhật, tổng hợp trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đối với danh mục các dự án đầu tư cấp bách cần triển khai trong thời gian quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 đã lập báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được phê duyệt, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP để lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

(Theo HNM)