Xác định các khu vực người nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở năm 2020

Công văn yêu cầu thực hiện quy định của Luật Nhà ở về việc mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam vừa được Bộ Xây dựng gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong công văn, Bộ Xây dựng nêu, Luật Nhà ở 2014 quy định cụ thể về việc cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Chính phủ cũng có Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ban hành năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được Chính phủ giao trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương. Yêu cầu hai cơ quan này phải có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Hiện thông báo này đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hoàn tất.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung nhằm giúp việc mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuận lợi hơn.người nước ngoài sở hữu nhà ở
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có nhiệm vụ “khoanh vùng” các khu vực không cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở.  Ảnh: TTTXVN

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương căn cứ nội dung văn bản số 10328/BQP-TM ngày 19/10/2016 của Bộ Quốc phòng và văn bản số 786/BCA-TCAN ngày 19/4/2017 của Bộ Công an, phối hợp với Công an và Bộ Chỉ huy quân sự tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương. Cần xác định rõ danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nằm trong khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Văn bản cũng chỉ rõ, các thông tin trên cần được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân nước ngoài, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có cơ sở thực hiện theo đúng quy định.

Nhiệm cụ của các địa phương là chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của địa phương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99 và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Dựa trên các quy định của pháp luật về nhà ở, cơ quan chức năng tiến hành giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nếu phát hiện thấy các tồn tại, bất cập về các quy định của pháp luật nhà ở liên quan đến việc mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, người mua có thể gửi văn bản về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.