Xây dựng công trình, hố móng phải có rào chắn cao trên 1m năm 2020

Xây dựng công trình hố móng phải có rào chắn cao trên 1m là nội dung của Thông tư 14/2014 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/11 mà Bộ Xây dựng vừa mới ban hành.

Cụ thể, các giếng, hố, hầm xung quanh công trình phải được đậy kín hoặc rào chắc chắn. Các hố móng gần đường giao thông phải rào chắn cao trên 1m, ban đêm phải có đèn báo hiệu.xây dựng công trình hố móng phải có rào chắn cao trên 1m
Từ ngày 1/11, xây dựng công trình hố móng phải có rào chắn cao trên 1m.

Người lao động làm việc trên công trường phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định. Công trường phải có sổ nhật ký an toàn lao động và ghi đầy đủ tình hình sự cố, tai nạn, biện pháp khắc phục trong quá trình thi công. Đáng chú ý, không được thi công cùng lúc hai hoặc nhiều tầng trên một phương thẳng đứng nếu không có thiết bị bảo vệ an toàn cho người làm việc ở dưới.

Bên cạnh đó, công trình cũng không được phép thi công khi chưa có đầy đủ hồ sơ, biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ. Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều ngày, nhà thầu phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn trước khi thi công tiếp.