Theo số liệu báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2013, TP đã chuyển đổi 1 dự án nhà lưu trú công nhân và hoàn thành 2 dự án với 5.260 chỗ ở.

Cụ thể, Dự án tại xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh, với diện tích trên 16.600m2 sàn xây dựng, quy mô 243 căn, đáp ứng cho khoảng gần 1.460 chỗ lưu trú cho công nhân.

Dự án nhà lưu trú công nhân khu chế xuất Linh Trung II (quận Thủ Đức), có diện tích sàn xây dựng là 18.150m2, quy mô 176 phòng, đáp ứng được 2.500 chỗ lưu trú.

Xây dựng được 1,5 triệu m2 sàn nhà ở cho công nhân năm 2020 2

Dự án được chuyển đổi là nhà ở cho học viên sau cai nghiện, được đầu tư từ năm 2006 nay chuyển sang cho công nhân Cụm công nghiệp Nhị Xuân thuê với tổng diện tích sàn xây dựng gần 13.600m2, đáp ứng khoảng 1.300 công nhân.

Hiện Thành phố có tổng diện tích gần 1.492.380m2 sàn nhà ở công nhân, đáp ứng cho khoảng 473.800 chỗ ở. Trong đó, nhà nước và doanh nghiệp đầu tư xây dựng 235.380m2 đáp ứng khoảng 40.400 chỗ ở, phần còn lại xã hội hoá đầu tư xây dựng từ các hộ gia đình, cá nhân.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xây dựng được 1,5 triệu m2 sàn nhà ở cho công nhân
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay