Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định về xử phạt trong hoạt động xây dựng vừa được Bộ Xây dựng trình Chính phủ.


Theo đó, người dân ở đô thị xây nhà sai giấy phép xây dựng sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng, không có giấy phép bị phạt 10-15 triệu đồng. Người dân xây nhà trên đất không được phép xây dựng bị phạt 40-50 triệu đồng. Các trường hợp tái phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng (nếu có).


 


Xây nhà sai phép có thể bị xử phạt tới 1 tỉ đồng năm 2020 2
Trường hợp người dân xây sai phép hoặc không có giấy phép nhưng không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng các công trình lân cận, không có tranh chấp…, nếu được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép xây dựng thì ngoài việc bị xử phạt còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được. Số tiền phải nộp lại bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ hoặc bằng 50% đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng.

 Dự thảo nghị định nhà ở tái định cư do Bộ Xây dựng trình Chính phủ ngày 1/7 cho biết, sẽ dành 2/3 diện tích kinh doanh cho hộ tái định cư thuê.

Theo đó, trường hợp nhà ở tái định cư được đầu tư xây dựng trực tiếp thì chủ đầu tư dành tối đa 2/3 diện tích kinh doanh, dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân tái định cư thuê, nếu các đối tượng này có nhu cầu.

Giá bán nhà tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng dự án và theo quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật để làm nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai danh mục dự án nhà ở tái định cư và giá bán, giá cho thuê nhà ở tái định cư trên địa bàn để các hộ dân tái định cư lựa chọn và đăng ký mua hoặc thuê nhà ở.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xây nhà sai phép có thể bị xử phạt tới 1 tỉ đồng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay