Thành phố Hà Nội yêu cầu chuẩn bị báo cáo tổng hợp về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ và công tác chuyển mô hình quản lý chợ gắn với xây dựng lại chợ theo mô hình chợ – Trung tâm thương mại…

Ngày 3/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu xung quanh vấn đề chuyển đổi mô hình quản lý chợ gắn với xây dựng lại công trình chợ – Trung tâm thương mại.

Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan như Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo tổng hợp về công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Thành phố; công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ gắn với xây dựng lại chợ theo mô hình chợ – Trung tâm thương mại; đề xuất giải pháp để công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiệu quả, ổn định xã hội.

Phó Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu Sở Công thương báo cáo tổng hợp hoàn thành trước ngày 8/8/2012 để UBND Thành phố tổ chức cuộc họp bàn về công tác này trước ngày 10/8/2012.

Đối với đề xuất ban hành quy định về thiết kế mô hình hỗn hợp chợ – Trung tâm thương mại, theo Phó Chủ tịch Thành phố, quy phạm xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Vì vậy, UBND Thành phố sẽ giao sở Công thương báo cáo tình hình thưc tiễn tại Hà Nội, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt xin ý kiến Bộ Công thương, Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo.

Hà Nội: Xem lại toàn bộ việc chuyển đổi chợ | ảnh 1
 Ảnh minh họa

Không chỉ có chợ Cửa Nam, Hàng Da, Hà Nội sẽ xem xét lại toàn bộ việc chuyển đổi chợ theo mô hình kết hợp chợ – trung tâm thương mại
 
Trước đó, báo chí đã vào cuộc và đã đăng tải một loạt bài viết về thực trạng và những tồn tại của việc chuyển đổi chợ truyền thống thành siêu thị hoặc kết hợp chợ với Trung tâm thương mại. Theo đó, từ khảo sát thực tế cũng như qua hầu hết ý kiến của người dân và các chuyên gia mà VnMedia tham khảo đều cho thấy, việc chuyển đổi chợ truyền thống thành siêu thị hoặc kết hợp với Trung tâm thương mại đang có rất nhiều bất hợp lý, cần phải được xem xét một cách cẩn trọng trước khi tiến hành thực hiện đại trà theo đề án do Sở Công thương làm chủ đầu tư.

Sau đó, vào ngày 29/6, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo, giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan như Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc và UBND các quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy rà soát lại hiệu quả việc xây dựng lại chợ theo mô hình chợ – Trung tâm thương mại từ các chợ Cửa Nam, Hàng Da.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 7, UBND Thành phố đồng ý với đề xuất của quận Cầu Giấy và Chủ đầu tư dự án về việc tạm dừng triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án, giao Chủ đầu tư và UBND quận Cầu Giấy tiếp tục bàn bạc với các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân về phương án điều chỉnh dự án để đạt được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, đảm bảo hiệu quả đầu tư và ổn định trật tự tại khu vực thực hiện dự án.

UBND Thành phố giao UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo Ban quản lý chợ tiếp tục quản lý chợ Nghĩa Tân để các hộ kinh doanh bình thường.

(Theo VnMedia)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xem lại toàn bộ việc chuyển đổi chợ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay