Sắp tới, có thể 3.500 căn hộ tái định cư đã hoàn thành trên địa bàn Tp.HCM sẽ được chuyển đổi theo hướng bán đấu giá để thu ngân sách phục vụ xây dựng nhà ở xã hội.

bán đấu giá nhà tái định cư
Tp.HCM dự định sẽ chuyển đổi 3.500 căn hộ tái định cư theo hướng bán đấu giá

Trong kế hoạch cân đối quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Tp.HCM, chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong mới đây đã yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu lại việc chuyển đổi 3.500 căn hộ tái định cư đã hoàn thành sang hình thức bán đấu giá.

Theo đó, Sở Xây dựng từng có kiến nghị về “chuyển đổi 3.500 căn hộ tái định cư đã hoàn thành thuộc sở hữu Nhà nước sang nhà ở xã hội để giải quyết tái định cư”. Sau khi gửi kiến nghị này, Sở Xây dựng được UBND Tp.HCM giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính cùng với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất lại UBND TP. Theo đó, sẽ chuyển sang bán đấu giá 3.500 căn hộ này để thu ngân sách phục vụ cho việc xây dựng nhà ở xã hội. Các căn hộ nhà ở xã hội này sẽ được dùng để giải quyết tái định cư cho các dự án trọng điểm sẽ triển khai trong giai đoạn từ 2017-2020.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xem xét bán đấu giá 3.500 căn hộ tái định cư tại Tp.HCM
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay