Theo Điều 20, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được ban hành, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ và không vi phạm pháp luật đất đai sẽ được xem xét cấp sổ đỏ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã (nơi có đất) xác nhận không có tranh chấp; việc sử dụng đất ở thời điểm nộp hồ sơ cấp “sổ đỏ” phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất trước thời điểm quy hoạch đó được duyệt thì sẽ được công nhận quyền sử dụng đất.

Tương tự, các trường hợp đất không có giấy tờ, sử dụng từ 15/10/1993 tới trước ngày 1/7/2004 cũng sẽ được xem xét cấp “sổ đỏ” công nhận quyền sử dụng đất.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xem xét cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay