Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm.

UBND TP.HCM đề nghị các đơn vị tổng hợp toàn bộ hồ sơ dự án tuyến metro số 2 để báo cáo, trình xin chủ trương về tăng tổng mức đầu tư và bố trí vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

sơ đồ tuyến metro Bến Thành - Tham Lương
Tuyến metro Bến Thành – Tham Lương

Sở KH&ĐT được giao nhiệm vụ cùng với Ban Quản lý đường sắt đô thị và các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và thực tế triển khai dự án cũng như 6 dự án về bồi thường, giải phóng mặt bằng – tái định cư liên quan. Sau đó sẽ báo cáo, đề xuất trình tập thể thường trực UBND thành phố (trước ngày 25/4) để xem xét, trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng tổng mức đầu tư và bố trí vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm và các dự án thuộc Đề án Đô thị thông minh, ông Võ Văn Hoan giao Sở KH&ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư các dự án thuộc Đề án Đô thị thông minh bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án với đầy đủ nội dung và trình theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4 của Chính phủ. Hoàn thành việc thẩm định chủ trương đầu tư các dự án trong tháng 4/2020.

Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT cũng cần phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát các nguồn vốn, đề xuất các giải pháp cân đối bố trí vốn cho các dự án. Từ đó tổng hợp báo cáo tập thể Thường trực UBND thành phố (trong tháng 4/2020) xem xét, trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy làm cơ sở trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư.

Tổng diện tích bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) là 251.136m2 với 602 trường hợp bị giải tỏa. Trong đó 53 hộ đã bàn giao mặt bằng, 108 hộ đã nhận tiền bồi thường. Dự kiến đến tháng 6, toàn bộ mặt bằng sẽ được các quận, huyện bàn giao cho chủ đầu tư.

Khánh Trang

Xin chủ trương bố trí vốn giải phóng mặt bằng tuyến metro 2 năm 2020 2


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xin chủ trương bố trí vốn giải phóng mặt bằng tuyến metro 2
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay