Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa gửi UBND Tp.HCM văn bản về việc đẩy nhanh công tác thẩm định giá tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất điều chỉnh của các dự án bất động sản (BĐS).

HoREA đề nghị UBND Tp.HCM chỉ đạo các Sở và Hội đồng thẩm định giá đất đẩy nhanh quy trình xác định giá đất, tiền sử dụng đất, đặc biệt là khi nguồn thu ngân sách đang rất thiếu hụt để đáp ứng nhu cầu chi lớn và thường xuyên của thành phố. Việc này cũng nhằm rút ngắn thời gian mà doanh nghiệp đang phải “chờ đợi mỏi mòn” như hiện nay.

Tuy nhiên, về Thông báo số 520/2017 của Văn phòng UBND thành phố, Hiệp hội có băn khoăn như sau: “Sở Xây dựng không giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án và không cho chủ đầu tư bán sản phẩm cho khách hàng đối với các trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện tạm nộp tiền sử dụng đất, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định”.

Theo Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, Chủ tịch HoREA, ông Lê Hoàng Châu cho biết, điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai không áp dụng khi bán nhà, căn hộ hình thành trong tương lai mà chỉ áp dụng khi phân lô bán nền.

Tám hành vi bị cấm khi kinh doanh BĐS cũng được quy định rõ trong Luật Kinh doanh BĐS năm 2014. Trong đó, hành vi quy định tại Khoản 6 Điều 8 là “Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước”. Quy định này nhằm buộc các chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Cũng theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”. Điều này cũng có nghĩa, trước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.bán nhà hình thành trong tương lai
Doanh nghiệp BĐS kiến nghị được bán nhà ở hình thành

trong tương lai cho khách hàng sau khi tạm nộp tiền sử dụng đất

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị UBND thành phố cho phép chủ đầu tư được bán nhà ở hình thành trong tương lai cho khách hàng, sau khi đã tạm nộp tiền sử dụng đất và có cam kết bằng văn bản sẽ nộp tiền sử dụng đất phát sinh (nếu có) sau khi tiền sử dụng đất của dự án được phê duyệt. Kiến nghị này sẽ giảm bớt khó khăn cho chủ đầu tư, tăng nguồn thu tiền sử dụng đất vào ngân sách thành phố.   

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cũng đã gửi HoREA Văn bản số 355/2017 kiến nghị UBND thành phố xem xét được sớm nộp tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất phát sinh bổ sung, cả những trường hợp xin được tạm nộp tiền sử dụng đất và cam kết nộp bổ sung (nếu có) của 14 dự án.

HoREA cho biết, Novaland có năng lực tài chính, có nguyện vọng được sớm nộp tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất phát sinh bổ sung, hoặc tạm nộp và cam kết nộp tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) trong khi chờ các cơ quan thẩm quyền xác định giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp, để sớm đóng góp vào ngân sách của thành phố, và đề nghị được cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai.

HoREA kiến nghị: “Hiệp hội kính đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết nguyện vọng của Novaland cũng như của rất nhiều doanh nghiệp BĐS khác, để tạo điều kiện cho thị trường BĐS vận hành thông suốt”.


Theo Pháp luật Tp.HCM Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xin được bán nhà “trên giấy” sau khi tạm nộp tiền sử dụng đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay