Ngày 2/6, trong cuộc họp giao ban giữa Ban Cán sự Đảng, Thành viên UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh đã tập trung vào nội dung tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo diễn biến, tình hình công tác phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát chi tiết toàn bộ các dự án sử dụng đất trên toàn tỉnh, các dự án sử dụng đất của ngành Than và lên bảng biểu cụ thể. Đồng thời thông báo đến các doanh nghiệp đang có hợp đồng thuê đất biết thời hạn thuê đất, nộp thuế sử dụng đất…

Các thành viên trong Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh cũng thừa nhận công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn hiện vẫn chưa chặt chẽ, thiếu tính hệ thống, quy trình. Nguyên nhân là các lãnh đạo tỉnh chưa được các ngành tham mưu cung cấp những thông tin khái quát, tình hình thực tế, những vướng mắc cụ thể cả nhà nước lẫn đối tượng được giao đất thuộc diện phải thu hồi, Do đó, yêu cầu để khắc phục tình trạng này, tỉnh giao trong tháng 6/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường phải số hoá dữ liêụ, đồng bộ phần mềm quản lý đất đai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về công tác xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đọc nêu quan điểm chỉ đạo của tỉnh là cương quyết mạnh tay thu hồi đối với các đối tượng không tuân thủ quy định về giao đất và tiến độ, thời hạn triển khai dự án. Theo đó, đối với các dự án đã hết hạn thuê đất nhưng đơn vị không đến để làm các thủ tục xin thuê tiếp thì thu hồi; những dự án đã mời doanh nghiệp đến để thực hiện thủ tục bàn giao mà doanh nghiệp không đến thì thu hồi giao cho địa phương quản lý. Đối với các dự án hợp đồng định kỳ 5 năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường khi các hợp đồng hết hạn thông báo cho Sở Tài chính biết để thống nhất việc có tiếp tục hợp đồng nữa hay không, việc thu các khoản thuế sử dụng đất… Riêng đối với các hợp đồng giao, cho thuê đất các đơn vị ngành Than sẽ căn cứ vào hợp đồng cho thuê với đơn vị ký hợp đồng để tính toán việc thu tiền sử dụng đất chứ không giải quyết việc các doanh nghiệp, đơn vị tự ý chuyển nhượng hợp đồng cho nhau.

Các trường hợp phải thu hồi cần được thông tin công trai trên phương tiện báo, đài và cổng thông tin của tỉnh.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xử lý các hợp đồng đã hết hạn thuê đất tại Quảng Ninh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay