Xử lý dự án chưa có báo cáo tại huyện Mê Linh năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra một số dự án chậm sử dụng đất trên địa bàn huyện Mê Linh.

Xử lý dự án chưa có báo cáo tại huyện Mê Linh năm 2020 2

Báo cáo cho biết, trên địa bàn huyện Mê Linh hiện có 12 dự án đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng, san nền và tiến hành xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; 14 dự án chưa triển khai giải phóng mặt bằng; 20 dự án đã triển khai giải phóng mặt bằng, nhưng chưa có báo cáo tình hình triển khai dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 12 dự án đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với các dự án chưa giải phóng mặt bằng, giao cơ quan chức năng phối hợp với huyện Mê Linh rà soát thủ tục của dự án, đề xuất, báo cáo Thành phố xử lý theo quy định hiện hành. Với 20 dự án BĐS chưa có báo cáo, Sở khiến nghị giao Thanh tra Thành phố kiểm tra để xử lý theo quy định của pháp luật.