Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.xử lý dứt điểm vi phạm đất đai
Phó Thủ tướng TP. Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại Đông Anh

Xét báo cáo của UBND TP. Hà Nội về kết quả xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, xây dựng còn tồn tại ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời xử lý, kiên quyết đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai. Đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại Đông Anh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay