Yêu cầu đẩy nhanh GPMB các dự án đường sắt đô thị tại Tp.HCM và Hà Nội năm 2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND Tp.HCM, TP. Hà Nội quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để đáp ứng tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị tại hai thành phố này.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND Tp.HCM và TP. Hà Nội khẩn trương phê duyệt quy hoạch chi tiết các ga, các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn theo đúng quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt trước đó, đảm bảo kết nối không gian đô thị và kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị theo thứ tự ưu tiên đảm bảo phát huy hiệu quả.


giải phóng mặt bằng
Ảnh minh họa

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan chủ quản dự án đường sắt đô thị cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; so sánh, đánh giá suất đầu tư giữa các dự án với các dự án tương tự ở nước ngoài trước khi phê duyệt, đảm bảo hiệu quả đầu tư và hạn chế điều chỉnh dự án trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, tăng cường tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý và bảo dưỡng công trình đường sắt đô thị và thường xuyên rà soát, kiên quyết thay thế các nhà thầu không đủ năng lực, yếu kém để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

Các cơ quan chủ quản dự án đường sắt đô thị sẽ chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng cho dự án. Trong đó, ưu tiên vốn đối ứng để tiến hành GPMB, làm rõ các nguồn vốn, việc phân bổ và huy động theo từng giai đoạn với từng loại vốn đối với từng hạng mục công trình.

Để làm cơ sở xác định cơ chế tài chính đối với các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan liên quan nhằm nghiên cứu, phê duyệt danh mục các hạng mục đầu tư với khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì và phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan thực hiện nghiên cứu và rà soát tổng thể các tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài đang hoặc sẽ được áp dụng cho từng dự án đường sắt đô thị; trên cơ sở này đưa ra kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng mới hoặc chuyển đổi đồng bộ sang hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước phù hợp với yêu cầu triển khai dự án.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao các Bộ Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản dự án đường sắt đô thị nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai để đảm bảo hiệu quả, tiến độ các dự án đường sắt đô thị.