Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.Luật Đất đai. Ảnh minh họa
Thủ tướng yêu cầu rà soát việc sử dụng đất và sửa Luật Đất đai. Ảnh minh họa

Yêu cầu trên được đưa ra nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và để bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa, nếu doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Điều 118, Luật Đất đai năm 2013 và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/02/2017.

Trong thời gian chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi thì việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa tiếp tục áp dụng Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Yêu cầu rà soát việc sử dụng đất và sửa Luật Đất đai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay