Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác kê khai tài sản thu nhập; trong quản lý đất đai… tại Hưng Yên sau khi kết thúc quá trình kiểm tra tại tỉnh này.

TTCP cho rằng, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai còn chồng chéo về nội dung giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoach xây dựng và quy hoạch phát triển các ngành.

Qua kiểm tra công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 5 dự án cho thấy: Dự án xây dựng Bệnh viện Dân lập chữ thập đỏ Hưng Yên đến nay vẫn chưa xây dựng công trình, chậm tiến độ 63 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất, để lãng phí đất, vi phạm Điều 38 Luật Đất đai 2003.


 


 

Yêu cầu thu hồi hơn 23.000m2 cấp cho dự án treo năm 2020 2


 


Tương tự, chi nhánh Cty Cổ phần sản xuất – XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp được giao hơn 19.000m2 đất để thực hiện dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất và hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng 4 năm nay, dự án vẫn “nằm trên giấy”; Dự án nhà máy sản xuất nông lâm sản xuất khẩu được giao hơn 41.000m2 đất, song 3 năm nay vẫn chưa có công trình nào được thi công.

Đáng chú ý, năm 2011, UBND tỉnh Hưng Yên đã thu hồi hơn 5.600m2 đất nuôi trồng thủy sản và đất cơ sở y tế để cho Cty Cổ phần An Hòa Hưng thuê làm nhà máy sản xuất khăn giấy cao cấp, nhưng đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng dự án.

Mặt khác, TTCP còn phát hiện các đơn vị được kiểm tra chưa lập danh sách đối tượng thuộc diện kê khai trình thủ trưởng phê duyệt; một số đơn vị năm 2010, 2011 còn kê khai sai mẫu như Cty Nước sạch Hưng Yên, Sở Tài chính; Việc tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập của UBND huyện Văn Lâm, Sở TNMT và Cty Nước sạch Hưng Yên chậm theo quy định 2 tháng…

Theo đó, TTCP kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở TNMT thu hồi 23.553 m2 đất đã giao cho Bệnh viện Dân lập chữ thập đỏ Hưng Yên; Thanh tra làm rõ việc quản lý, sử dụng đất đối với 4 dự án chậm triển khai thực hiện.

Đồng thời chỉ đạo, chấn chỉnh công tác kê khai tài sản, thu nhập; chỉ đạo các giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND huyện, thành phố hằng năm đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý về việc chấp hành pháp luật phòng chống tham nhũng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Yêu cầu thu hồi hơn 23.000m2 cấp cho dự án treo
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay