Yêu cầu triển khai ngay nhiệm vụ về nhà ở xã hội năm 2020

Mới đây, ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo những cơ quan chức năng ở địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.nhà ở xã hội
Vừa qua, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu triển khai ngay nhiệm vụ về nhà ở xã hội

Cụ thể, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban ngành liên quan đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở thương mại đã hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng khẩn trương hoàn thành những thủ tục pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ theo quy định pháp luật cho khách hàng; kiểm tra xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hợp đồng cho thuê, cho thuê mua, mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật về nhà ở.


nhà ở
Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng

Bộ Xây dựng

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho những chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trong quá việc triên khai thủ tục xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Đối với dự án nhà ở thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển sang nhà ở xã hội, yêu cầu chủ đầu tư triển khai ngay việc thực hiện đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả và khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực về tài chính, đất đai; kiên quyết thu hồi những dự án đã cho phép chuyển sang nhà ở xã hội nhưng chậm thực hiện.

Chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng trực thuộc trên phạm vi địa bàn cần đơn giản hóa những thủ tục hành chính trong công tác xác nhận cho những đối tượng áp dụng đủ điều kiện để được vay vốn xây nhà ở từ gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng theo quy định tại Nghị quyết 61/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/8/2014; phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước và những tổ chức tín dụng được giao cho vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở trong phạm vi địa bàn, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ cho vay vốn, giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ở địa phương để chỉ đạo nhưng tổ chức tín dụng được giao cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở trong phạm vi địa bàn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cho vay, giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo đúng quy định.