Yêu cầu xử lý dứt điểm 154 trường hợp vi phạm xây dựng năm 2020

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị xử lý dứt điểm 154 trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai; không để tồn tại và phát sinh các trường hợp vi phạm mới. Kết quả xử lý báo cáo UBND TP trước ngày 15/12/2017.vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng
TP. Hà Nội còn tồn đọng 154 trường hợp vi phạm về quy hoạch,

trật tự xây dựng. Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5518/UBND-ĐT về việc triển khai Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 1/6/2017 về khắc phục các hạn chế, yếu kém; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Giám đốc các sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung như: Với các công trình sai phạm về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của Tp.HCM, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng và UBND các quận, huyện liên quan, thống nhất đề xuất giải quyết theo đúng quy định; kết quả báo cáo UBND TP trước ngày 15/12/2017.

Với các công trình sai phạm về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện, thị xã, thì giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các phường, xã, thị trấn nơi có công trình vi phạm; đồng thời phối hợp các phòng, ban chuyên môn tập trung lực lượng xử lý dứt điểm đối với 154 trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý, xử phạt vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, không để tồn tại và phát sinh các trường hợp vi phạm mới, báo cáo UBND TP kết quả xử lý xong trước ngày 15/12/2017. Nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng với các Sở ngành chức năng thống nhất giải quyết dứt điểm và báo cáo UBND TP theo quy định.