UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3245/UBND-ĐT yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã xử lý dứt điểm từng trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và triển khai kế hoạch xử lý dứt điểm từng trường hợp vi phạm.

Trong đó, nghiêm túc kiểm điểm các cá nhân, tập thể chậm xử lý, xử lý chưa dứt điểm những công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được thành phố chỉ đạo tại văn bản số 1448/UBND-ĐT ngày 5/4/2018. Bên cạnh đó, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể, đảm bảo xử lý dứt điểm trước ngày 15/10/2018.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn, đảm bảo kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

vi phạm trật tự xây dựng
Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm từng trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm; kiểm tra việc lập kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn đọng; tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/8/2018. Sở KH&ĐT rà soát việc thực hiện dự án tại 129D Trương Định (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng).

UBND các quận, huyện, thị xã cũng có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, ngăn chặn việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Với những công trình đã xây trái phép, cần rà soát, phân loại từng trường hợp, xử lý theo hướng xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi đất, phá dỡ công trình vi phạm… Kết quả thực hiện cần báo cáo lên Sở TN&MT trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Yêu cầu xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép tại Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay