Sở TN&MT xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất, trình thường trực UBND Tp.HCM đối với dự án Khu đô thị cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và dự án Khu đại học Hưng Long (huyện Bình Chánh).

Đối với những dự án chưa triển khai thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố, về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng sang đất nông nghiệp, UBND Tp.HCM thông báo như sau: “Đối với nhóm dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm, đồng ý chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phải lưu ý quy hoạch được duyệt và giao Sở TN&MT nghiên cứu trình tập thể Thường trực UBND thành phố xem xét cụ thể từng trường hợp (gồm dự án Khu đại học Hưng Long tại huyện Bình Chánh và dự án Khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè)”.

chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Hai dự án được Tp.HCM xem xét cho chuyển

mục đích sử dụng đất. Ảnh minh họa: Vneconomy

Đối với những dự án đã có quyết định thu hồi đất (gồm khu B, C, D, E), Sở TN&MT được thành phố giao nhiệm vụ hướng dẫn UBND huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh có công văn trả lời công khai cho người dân theo đúng Luật Đất đai.

Ngoài ra, thành phố cũng giao Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu cho phép người sử dụng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất hỗn hợp chưa có dự án triển khai được chuyển mục đích theo quy hoạch đô thị nhưng cần kiểm tra việc cấp phép, xây dựng để đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển của thành phố và quyền lợi của người dân.


Theo Pháp luật Tp.HCM Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý 2 dự án treo “khủng” được chuyển mục đích sử dụng đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay