205 chung cư cũ cần được cải tạo, xây mới năm 2020

Theo báo cáo Điều chỉnh quy hoạch phân khu các quận và quy hoạch chi tiết dự án cải tạo, xây mới các chung cư trên địa bàn, Hải Phòng có 205 chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cần phải cải tạo, xây mới. Trong đó, 27 chung cư phải cải tạo, nâng cấp, 178 chung cư cần xóa bỏ để xây dựng lại.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư theo hình thức BT là trên 11.400 tỷ đồng, gồm chi phí phá dỡ chung cư cũ, xây dựng 21 chung cư tái định cư, xây dựng hạ tầng trong phạm vi quy hoạch. Vốn ngân sách nhà nước trên 3.700 tỷ đồng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tạm cư, sửa chữa 27 chung cư cũ.

quy hoạch Hải Phòng
UBND quận Lê Chân công bố điều chỉnh Quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/2000

quận Lê Chân và Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Lam Sơn

Chiều 3/4, tại cuộc họp về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét lại tổng mức đầu tư, rà soát tính khả thi của kế hoạch cải tạo chung cư cũ và nguồn lực đầu tư của thành phố, nhà đầu tư.

Thường trực Thành ủy và UBND thành phố có quan điểm chia lộ trình thực hiện, làm theo phân khúc, tính toán hiệu quả xã hội, dân sinh và phát triển đô thị hiện đại. Vì thế, Sở Xây dựng quy hoạch chi tiết từng khu vực, trước hết tập trung vào các khu vực có tính khả thi cao.