35,5% nhà ở xã hội tại Đà Nẵng dùng sai đối tượng, mục đích năm 2020

Kiểm toán Nhà nước cho hay, tại Tp.HCM có 16,7% và Đà Nẵng có 35,5% căn hộ nhà ở xã hội được kiểm tra đang sử dụng không đúng đối tượng, mục đích.

Kết quả kiểm toán năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước về Chương trình Nhà ở xã hội (NOXH) tại Tp.HCM và Đà Nẵng cho thấy, tại 2 thành phố này có rất nhiều nhà ở xã hội được sử dụng sai đối tượng.

Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, kết quả thực hiện Chương trình Nhà ở xã hội tại 2 thành phố này đến năm 2015 đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu phát triển NOXH giai đoạn 2011-2015 đã đề ra (Đà Nẵng 43% và Tp.HCM 22%); kế hoạch phát triển NOXH chưa được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát về nhu cầu NOXH; đồng thời chưa ban hành kế hoạch phát triển NOXH 5 năm, hàng năm của giai đoạn để cụ thể hóa giải pháp, chỉ tiêu, lộ trình thực hiện và nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong thực hiện Chương trình.

35,5% nhà ở xã hội tại Đà Nẵng dùng sai đối tượng, mục đích năm 2020 2
Nhà ở xã hội tại Đà Nẵng. Ảnh minh họa: KT

Việc bố trí quỹ đất phát triển NOXH chưa được quan tâm đúng mức. Đơn cử, Tp.HCM chưa bố trí được quỹ đất cho phát triển NOXH trong lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao).

Bên cạnh đó, cơ chế xác định giá bán NOXH chưa quan tâm đến việc đảm bảo sự phù hợp giữa giá bán với thu nhập, giữa khả năng thanh toán của các đối tượng được mua NOXH; chưa chặt chẽ trong công tác thẩm định việc xây dựng giá bán, dẫn đến việc người mua nhà không tiếp cận được mức giá tốt nhất, kết quả kiểm toán cho thấy, vẫn còn nhiều khoản mục chi phí cấu thành giá bán không phù hợp quy định.

Cụ thể, tại Tp.HCM, kết quả kiểm toán bởi KTNN và doanh nghiệp kiểm toán độc lập cho thấy, 3 dự án đã hoàn thành được hoán đổi bằng quỹ đất do Nhà nước quản lý có tỷ lệ chí phí bị loại trừ, không được quyết toán vào chi phí cấu thành giá bán cho Nhà nước khoảng từ 1,0% đến 7,9%; còn tại TP. Đà Nẵng, nếu loại trừ các sai sót do KTNN phát hiện thì giá bán tại 2 dự án được kiểm toán giảm khoảng 10-17%.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước còn chưa phát hiện và xử lý được một số sai sót trong việc xác định đối tượng mua nhà của chủ đầu tư, cũng như việc sử dụng căn hộ NOXH, dẫn đến nhiều trường hợp sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, nhưng chưa bị xử lý theo đúng quy định.

Số liệu chi tiết được KTNN nêu cụ thể như sau: Tp.HCM là 16,7% căn hộ được kiểm tra đang sử dụng không đúng đối tượng, mục đích (ghi nhận theo Biên bản kiểm tra lần gần nhất (thực hiện vào tháng 7/2015) của Quỹ Phát triển nhà ở đối với 5 chung cư NOXH thuộc sở hữu nhà nước); tại Đà Nẵng có 35,5% số căn hộ được KTNN chọn mẫu xác minh hiện đang sử dụng không đúng đối tượng, mục đích.

Theo KTNN đánh giá, hai thành phố trên đều chưa quan tâm đúng mức đến công tác tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình phát triển NOXH để kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế. Ngoài những hạn chế từ phía địa phương trong việc thực hiện chương trình, những quy định của Chính phủ về NOXH còn một số bất cập như quy định về đối tượng, tiêu chí và điều kiện mua NOXH còn có điểm chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến tiềm ẩn rủi ro xác định không đúng đối tượng; đồng thời, cơ chế xác định giá bán NOXH chưa có quy định đảm bảo sự phù hợp giữa giá bán NOXH thu nhập và khả năng thanh toán của đối tượng được mua.