6 nhóm đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất năm 2020

Trong dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính đã đề xuất những nhóm đối tượng bắt buộc và được miễn nộp tiền sử dụng đất.

Nhóm đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất là những người được Nhà nước giao đất để sử dụng, cụ thể là các hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; các tổ chức kinh tế sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; các tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, khu dân cư nông thôn để chuyển nhượng hoặc cho thuê; tổ chức sử dụng đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở.

Đồng thời, những đối tượng đang sử dụng đất được Nhà nước cho chuyển sang mục đích ở như đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp cũng phải nộp tiền sử dụng đất.

6 nhóm đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất năm 2020 2

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất 6 đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thứ nhất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sử dụng cho mục đích quốc phòng an ninh hoặc mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, xây dựng nghĩa trang, xây nhà tái định cư và các tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây công trình sự nghiệp.

Đối tượng thứ hai là các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định, đất không có tranh chấp hoặc được giao đất ở trước ngày 15/10/1993.

Thứ ba là các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, của cơ quan thi hành án, đã nộp tiền sử dụng đất nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

Thứ tư là các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước giao từ 15/10/1993 đến 1/7/2014 đã nộp tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cũng nằm trong diện đề xuất không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối tượng thứ năm là các hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích được xác định là đất ở trong trường hợp có vườn, ao theo điều 103 Luật Đất đai 2013.

Cuối cùng, những tổ chức sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn có các phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau thì không phải nộp tiền sử dụng đất cho diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng.