Tiếp tục áp dụng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2006 và Luật Nhà ở 2005 vì chưa kịp ban hành những văn bản hướng dẫn hai Luật mới sửa đổi đã chính thức có hiệu lực ngày 1/7 này.

Đó là nội dung của văn bản Bộ Xây dựng đã gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Chính phủ và các Sở xây dựng trên toàn quốc vào ngày 2/7.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Luật Nhà ở 2014 được thông qua ngày 25/11/2014 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2015. Nhưng tới nay việc soạn thảo những Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành các Luật kể trên vẫn chưa xong.bất động sản
Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn nên sẽ

tiếp tục áp dụng một số quy định cũ. Ảnh: Báo Xây dựng Online

Vì thế, để các hoạt động liên quan tới lĩnh vực kinh doanh BĐS, nhà ở không bị gián đoạn trong khi chờ Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật mới thì những Nghị định, Thông tư của Luật Kinh doanh BĐS 2006 và Luật Nhà ở 2005 vẫn có hiệu lực thực hiện nhưng không được trái với các quy định của Luật Kinh doanh BĐS 2014, Luật Nhà ở 2014.

Đơn cử, những quy định sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các các nhân, tổ chức nước ngoài như chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời gian, loại nhà, số lượng được phép sở hữu; trình tự, thủ tục thuê mua, mua bán nhà ở thương mại; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu… được tiến hành theo Luật Nhà ở 2014.

Các thủ tục, trình tự cấp số đỏ cho các chủ sở hữu này thực hiện theo đúng quy định của pháp Luật đất đai hiện hành. Vấn đề chuyển nhượng hợp đồng thuê mua, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được sẽ áp dụng theo Luật Kinh doanh BĐS 2014. Tuy nhiên, mẫu văn bản chuyển nhượng, thủ tục, trình tự theo Thông tư 16, Bộ Xây dựng ban hành vào năm 2010.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Áp dụng quy định cũ vì Luật mới chưa có Nghị định hướng dẫn
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay