Ngày 25/9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín thông báo về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý dự án chậm triển khai và công tác lập, phê duyệt quy hoạch 1/2.000 trên địa bàn TP.Ba quận xin dời hạn năm 2020 2
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, về tiến độ cấp giấy chứng nhận, 21/24 quận, huyện cam kết hoàn thành đúng tiến độ (trước ngày 30/9). Riêng Q.11 xin dời hạn hoàn thành trước ngày 30/10; Q.4 hoàn thành trước 30/11 và H.Bình Chánh hoàn thành trước ngày 30/12/2013.

Về xử lý dự án chậm tiến độ thực hiện, Sở TN-MT, Ban quản lý Khu Nam đang lập thủ tục thu hồi Quyết định giao, cho thuê đất đối với các dự án sản xuất kinh doanh, dự án nhà ở có tỷ lệ bồi thường giải phóng mặt bằng nhỏ hơn 50% (chủ đầu tư muốn tiếp tục thực hiện dự án phải lập lại thủ tục mới).

Ngoài ra, đối với công tác lập, phê duyệt quy hoạch 1/2.000, hiện còn hai đồ án đang vướng đó là Đồ án quy hoạch khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội (Q.2) và Đồ án quy hoạch phân khu Khu sân golf Vườn Dừa (Q.9). UBNDTP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc lập kế hoạch thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu (phần hạ tầng kỹ thuật), báo cáo UBND TP trong tuần này, nhằm đảm bảo phê duyệt trước ngày 31/12/2013.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Ba quận xin dời hạn
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay