Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh Bảng giá đất do giá thị trường tăng cao năm 2020

Do giá đất thị trường tăng cao, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo định hướng xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất định kỳ 5 năm (01/01/2015 – 31/12/2019).

Trước đó, hồi cuối năm 2014, Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) áp dụng trên địa bàn tỉnh. Sau đó, tỉnh này lại tiếp tục ban hành Quyết định 26/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND.

Nhưng vẫn còn một số vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình thực hiện Bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 01/01/2015 – 31/12/2019 như: Chưa quy định xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa khu vực nông thôn và đô thị, giữa các huyện, thị xã, thành phố, giữa các xã và phường, thị trấn; chưa quy định xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai theo quy định của Chính phủ.Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa – Vũng Tàu điều chỉnh Bảng giá đất do giá thị trường tăng cao

Bên cạnh đó, từ ngày 01/7/2014 đến nay, giá đất trên thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu đều tăng cao hơn bảng giá đất tối đa của tỉnh từ 20% trở lên. Cụ thể, đối với địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ, mức chênh lệch so với bảng giá đất của tỉnh phổ biến từ 1,1 lần đến 1,3 lần; đối với TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền, mức chênh lệch từ 1,2 đến 1,5 lần; đối với TP.Vũng Tàu mức chênh lệch từ 1,4 lần đến 1,7 lần;…

Do đó, Sở Tài nguyên – Môi trường cho rằng, việc ban hành một quyết định thay thế các quyết định nêu trên là cần thiết nhằm tạo thuận lợi trong việc triển khai áp dụng Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm tiếp theo (từ năm 2020 đến năm 2024).

Sở đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, cho chủ trương, định hướng thực hiện điều chỉnh bảng giá đất của tỉnh theo nội dung điều chỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Thông qua đó, bổ sung, điều chỉnh một số đoạn đường, tuyến đường, khu vực đã được đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh; điều chỉnh giá các loại đất trong bảng giá đất; bổ sung, sửa đổi một số quy định trong bảng giá đất như: Phân loại khu vực nông thôn, quy định 5 vị trí cho 01 tuyến đường thuộc khu vực đô thị, sửa đổi, bổ sung cách xác định vị trí đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn và thành thị;…

Trước báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các địa phương nghiên cứu những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 01/01/2015 – 31/12/2019; trước ngày 20/10 gửi ý kiến về Sở Tài nguyên Môi trường để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.