Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi 7 dự án chậm triển khai năm 2020

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, trong hai tháng đầu năm 2014, UBND tỉnh đã rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai và tiến hành thu hồi 7 dự án với tổng vốn đầu tư 1.504 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi 7 dự án chậm triển khai năm 2020 2

Cụ thể, các dự án bị thu hồi là: Cụm dịch vụ công nghiệp Long Sơn (200 tỷ đồng); Cảng thủy nội địa của công ty Công trình giao thông (250 tỷ đồng); Kho bãi và dịch vụ cảng, công ty Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Á Châu (69 tỷ đồng); Cảng thủy nội địa và kho bãi TTH, công ty TNHH TTH (229 tỷ đồng); Khu cảng nội địa và kho bãi tổng hợp Getraco (250 tỷ đồng); Khu dịch vụ kho bãi container, công ty TNHH Hoàng Lâm (34 tỷ đồng); Khu dịch vụ công nghiệp TDC, công ty Tư vấn đầu tư công trình giao thông (402 tỷ đồng).

Động thái tích cực của tỉnh BR-VT trong việc thu hồi 7 dự án đầu tư nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng các dự án chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.