Ban hành quy định mới về cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ năm 2020

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.nhà ở riêng lẻ
Quy định mới về cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Thông tư 15 bổ sung yêu cầu ngoài các tài liệu theo quy định bắt buộc, phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng có công trình liền kề.

Cụ thể, ngoài bản cam kết, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với nhà ở riêng lẻ còn bao gồm: Đơn đề nghị cấp GPXD; tệp tin hoặc bản sao chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;

Tệp tin hoặc bản sao chứa bản chụp chính 2 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt bao gồm: Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200; bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Với những công trình xây chen có tầng hầm, bên cạnh các tài liệu quy định trên, thì hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Về việc cải tạo, sữa chửa công trình xây dựng, Thông tư 15 quy định hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình theo mẫu; bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền quản lý, quyền sở hữu, sử dụng nhà ở, công trình hoặc bản sao GPXD đã được cấp (quy định hiện hành yêu cầu phải nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất).

Tệp tin hoặc bản sao chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình, công trình lân cận trước khi cải tạo, sửa chữa.

Với những công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, phải có tệp tin hoặc bản sao chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.