Bảng giá đất tại TP Hồ Chí Minh năm 2014 vẫn giữ nguyên mặt bằng giá đất năm 2013, chỉ bổ sung những tuyến đường mới được đặt tên; điều chỉnh cục bộ một số tuyến đường, đoạn đường mới đầu tư, nâng cấp, mở rộng…
Bảng giá đất 2014 của Tp.HCM cơ bản được giữ nguyên năm 2020 2

Ảnh minh họa


UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án triển khai xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn. Sở Tài nguyên – Môi trường TP Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu giá đất chuyển nhượng tại 3 quận thí điểm là quận 6, quận 9, quận Bình Thạnh, trên cơ sở đó giao cho Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thành phố tiến hành xây dựng bảng giá đất trên địa bàn theo hướng phân vùng giá trị đất.


Bảng giá đất 2014 vẫn giữ nguyên mặt bằng giá đất năm 2013, chỉ bổ sung những tuyến đường mới được đặt tên; điều chỉnh cục bộ một số tuyến đường, đoạn đường mới đầu tư, nâng cấp, mở rộng…


Bộ Tài nguyên – Môi trường thừa nhận, bảng giá đất hiện tại của các địa phương chưa theo kịp biến động thị trường, trong đó giá đất tại các đô thị chỉ bằng 30-60% giá thị trường.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Bảng giá đất 2014 của Tp.HCM cơ bản được giữ nguyên
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay