Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình triển khai xây dựng Chương trình phát triển nhà ở và thành lập Quỹ phát triển nhà ở.

Để phục vụ cho công tác thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở của Thanh tra Chính phủ đạt kết quả, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, báo cáo công tác xây dựng Chương trình phát triển nhà ở theo quy định của luật Nhà ở, Nghị định 71.

Cùng với đó, báo cáo về công tác xây dựng, thành lập và tình hình hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở hoặc Quỹ đầu tư phát triển theo quy định của luật Nhà ở, Nghị định số 71.

Bộ yêu cầu, nếu chưa thực hiện thì cần nêu rõ lý do, báo cáo gửi về Bộ Xây dựng hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 15.11. Đồng thời, gửi kèm các Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt Chương trình và thành lập Quỹ phát triển nhà hoặc Quỹ đầu tư phát triển.

(Theo LĐO)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Báo cáo Chương trình phát triển nhà ở trước 15/11
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay