Bộ TN&MT kiến nghị “gỡ rối”, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ cho phép UBND TP.Hà Nội thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc cấp GCN tại các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành xây dựng giao nhà ở trước tháng 12/2011.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận (GCN) tại một số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Hà Nội đạt tỉ lệ quá thấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những kiến nghị Chính phủ nhằm chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ”.

Buộc chủ đầu tư phải khắc phục ngay sai phạm

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ cho phép UBND TP.Hà Nội thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc cấp GCN tại các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành xây dựng giao nhà ở trước tháng 12/2011. Theo đó, đối với các dự án đang có vướng mắc trong việc cấp GCN cho người mua nhà ở do chủ đầu tư (CĐT) gây ra thì phải thực hiện các biện pháp kiên quyết, buộc CĐT phải khắc phục ngay sai phạm. Đồng thời, đình chỉ không cho cấp phép đầu tư và không giao đất, cho thuê đất mới ở địa phương đối với các CĐT đang có vi phạm, cho đến khi chủ dự án khắc phục xong sai phạm để cấp GCN cho người mua nhà ở.

Bộ TN&MT kiến nghị “gỡ rối”, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ | ảnh 1

Đối với các dự án phát triển nhà ở đang có vướng mắc trong việc cấp GCN mà người mua nhà không vi phạm, đã thanh lý xong hợp đồng mua bán nhà ở thì thực hiện ngay việc cấp GCN cho người mua nhà ở mà không chờ giải quyết xong tồn tại, vướng mắc trong các trường hợp sau:

Trường hợp CĐT chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho CĐT khác, nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định thì vẫn cấp GCN, mà không chờ thủ tục chuyển nhượng dự án giữa các CĐT.

Trường hợp Cty mẹ được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án, nhưng đã giao cho Cty con xây dựng nhà ở và ký hợp đồng bán nhà ở đó thì vẫn làm thủ tục cấp GCN theo hợp đồng đã ký nếu có văn bản uỷ quyền hoặc giao nhiệm vụ của Cty mẹ cho Cty con thực  hiện xây dựng và chuyển nhượng nhà ở.

Trường hợp CĐT được giao đất và được miễn nộp tiền sử dụng đất (trong giai đoạn trước năm 2004) để xây dựng nhà chung cư, nhưng CĐT bán căn hộ vẫn bán theo giá thị trường như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thì vẫn làm thủ tục cấp GCN cho người mua nhà ở. CĐT phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật tại thời điểm hoàn thành xây dựng và bán nhà ở đó.

Trường hợp CĐT xây dựng công trình vi phạm quy hoạch, thiết kế xây dựng đã được duyệt hoặc giấy phép xây dựng đã cấp thì vẫn thực hiện cấp GCN đối với các tầng, các căn hộ chung cư hoặc nhà ở liền kề không thuộc phần diện tích vi phạm pháp luật về xây dựng.

Cấp GCN không phụ thuộc vào xử lý vi phạm chủ đầu tư

Đối với nhà ở đã bán thuộc phần vi phạm pháp luật về xây dựng, nhưng trong quá trình xây dựng các cơ quan có thẩm quyền không thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý hoặc có thanh tra, kiểm tra nhưng không xử lý dứt điểm, để vụ việc kéo dài nhiều năm, CĐT đã thanh lý xong hợp đồng mua bán nhà ở với người mua thì vẫn cấp GCN cho người mua nhà ở mà không phụ thuộc vào việc xử lý vi phạm của CĐT. Trường hợp CĐT phân lô, bàn  giao nhà ở cho người mua vượt diện tích theo dự án được duyệt và chưa nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt đó, nhưng các cơ quan có thẩm quyền không thanh tra, kiểm tra trong quá trình thực hiện dự án hoặc không xử lý dứt điểm, để vụ việc kéo dài nhiều  năm, thì tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng, thu thêm nghĩa vụ tài chính đối với diện tích vượt và làm thủ tục cấp GCN cho người mua nhà. CĐT phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí cho việc thu hồi đất đó. Trường hợp không thể điều chỉnh quy hoạch xây dựng được thì vẫn thực hiện cấp GCN đối với phần diện tích không vi phạm.

Trường hợp CĐT đã xây dựng, bán xong nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân và đã giải thể hoặc CĐT được giao đất, nhưng không thực hiện dự án, mà đã chuyển nhượng đất cho cơ quan, tổ chức của Nhà nước để phân chia cho cán bộ, nhân viên xây dựng nhà ở (không có hợp đồng chuyển nhượng nhà đất) thì hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận để làm thủ tục cấp GCN theo quy định tại điều 14 hoặc điều 16 của Nghị định số 88/2009/NĐ – CP.

Trường hợp CĐT chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng công trình) nhưng đã xây dựng xong công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và đã chuyển nhượng nhà  ở cho người mua thì có thể làm thủ tục cấp GCN cho người mua nhà ở. CĐT phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường  cũng đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo bãi bỏ hoặc sửa đổi các nội dung của công văn số 8732/UBND-TNMT – ngày 29/10/2010 cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai hiện hành.

(Theo LĐO)