Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo 3 vấn đề của dự án 8B Lê Trực năm 2020

Theo Bộ Xây dựng, sai phạm của dự án 8B Lê Trực trong việc xây dựng công trình không đúng so với giấy phép được cấp là rất nghiêm trọng, trong đó trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư cùng các cơ quan chức năng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TP.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản thông tin tới các cơ quan báo chí liên quan đến việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án tại số 8B Lê Trực (quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã nghiên cứu hồ sơ tài liệu các đồ án quy hoạch được duyệt cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quá trình thực hiện dự án 8B Lê Trực. Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2361/BXD-QHKT ngày 09/10/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND TP. Hà Nội kiểm tra và rà soát quá trình thực hiện dự án; sau đó, UBND TP. Hà Nội đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 169/BC-UBND ngày 30/9/2015. Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung báo cáo số 169/BC-UBND ngày 30/9/2015 của UBND TP. Hà Nội.Dự án 8B Lê Trực

Dự án Chung cư Discovery Complex II tọa lạc tại số 67 Trần Phú

kéo dài, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Dự án 8B Lê Trực được triển khai theo chủ trương của Nhà nước về việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu vực nội đô TP; thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2008 cho đến nay và nhiều lần được điều chỉnh bổ sung theo quyết định của cấp có thẩm quyền đê phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 (có thời điểm dự án phải tạm dừng triển khai). TP. Hà Nội đã nghiên cứu và cân nhắc thận trọng, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi quyết định theo thẩm quyền các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án trong mối liên hệ với không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm chính trị Ba Đình (dù dự án không nằm trong phạm vi đồ án quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình).

Theo Bộ Xây dựng, sai phạm của chủ đầu tư trong việc xây dựng công trình không đúng so với giấy phép được cấp (như đã nêu trong báo cáo số 169/BC-UBND ngày 30/09/2015 của UBND TP. Hà Nội) rất nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hình dáng công trình, không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội. Theo đó, trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư cùng các cơ quan có chức năng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra việc chủ đầu tư xây dựng công trình sai phép.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời không để xảy ra các trường hợp sai phạm như vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội 3 vấn đề gồm:

Vấn đề thứ nhất là kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Vấn đề thứ hai là xem xét và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra vi phạm trong quá trình xây dựng công trình.

Vấn đề thứ ba là có kế hoạch, phương án và tiến độ cụ thể để sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án này rồi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.