Tại buổi làm việc về việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng vừa qua, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định: “Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương bằng nhiều hình thức để kiểm tra một số quy hoạch, nhất là quy hoạch ở các khu đô thị mới, những khu vực hiện dư luận đang bức xúc trong quý II/2017”

kiểm tra quy hoạch
Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra thực hiện quy hoạch ở các khu đô thị mới

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, quy hoạch xây dựng là một vấn đề rất quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng quản lý nhà nước. Theo quy định của pháp luật, quy hoạch xây dựng là cơ sở để phát triển đô thị và nông thôn, thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng. Hiện nay, các địa phương đã đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch phân khu.

Đến hết năm 2016, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được lập tại tất cả các tỉnh. Tỷ lệ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 75% so với diện tích đất xây dựng đô thị. Năng lực quản lý, thực hiện đầu tư phát triển đô thị của các chủ thể tham gia và một số cơ quan quản lý nhà nước đã được nâng cao hơn.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các loại quy hoạch xây dựng ở một số địa phương còn chậm; chất lượng quy hoạch còn hạn chế, chưa đồng bộ. Hiện nay, tiến độ lập và phê duyệt chương trình vẫn còn chậm dù hầu hết các đô thị trên toàn quốc đã lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị làm căn cứ quản lý phát triển đô thị. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng là cần thiết để đáp ứng yêu cầu và phù hợp với thực tế phát triển, song trong tổ chức thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch chưa được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, công tác quy hoạch cũng nổi lên một số vấn đề như chất lượng quy hoạch còn bộc lộ một số bất cập. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Quy hoạch xây dựng là tổng thể của các quy hoạch, cho nên chất lượng quy hoạch làm không tốt, xử lý không tốt sẽ dẫn đến hệ lụy như ùn tắc giao thông, ngập lụt ở các thành phố lớn, quá tải hạ tầng ở một số khu đô thị”.

Theo quy định, căn cứ vào quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, giấy phép quy hoạch, kiến trúc được phê quyệt, các công trình sẽ được cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công trình khi triển khai xây dựng đã không thực hiện đúng với giấy phép xây dựng về mật độ xây dựng, chiều cao công trình, khoảng lùi công trình gây quá tải về hạ tầng trong nội đô, ảnh hưởng tới không gian kiến trúc và cảnh quan chung.

Việc xây dựng đô thị chưa đồng bộ do còn một số hạn chế về công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, đồng thời thiếu nguồn lực cho phát triển đô thị. Do đó, nhiều dự án đầu tư xây dựng triển khai thiếu kế hoạch, chưa xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án và thiếu kết nối phù hợp với hệ thống hạ tầng chung ngoài khu vực dự án. Điều này dẫn tới một số công trình xây dựng không tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt, gây bức xúc trong dự luận.

Để giải quyết vấn đề này, theo Bộ trưởng, cần hoàn thiện lại thể chế và có những công cụ quản lý hữu hiệu để kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, đặc biệt là việc phân cấp đô thị. Hiện, Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ hồ sơ xây dựng dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, trong đó đề xuất một số vấn đề quản lý toàn diện, điều chỉnh việc phát triển đầu tư đô thị trong thời gian tới.


Theo Báo Xây dựng Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra việc thực hiện quy hoạch ở các khu đô thị mới
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay