cải tạo 107 chung cư, công trình xuống cấp năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7141/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình thuộc quỹ nhà sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

Cụ thể, TP Hà nội sẽ cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp 5 công trình để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của người dân và gia đình thuộc diện chính sách.

Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp 75 công trình đang xuống cấp không đảm bảo an toàn sử dụng.

Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp định kỳ 27 công trình.chung cư cũ
Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm chi phí đã được giao đối với công tác chuẩn bị đầu tư. Thực hiện chế độ thanh quyết toán theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Danh sách chi tiết các công trình thuộc quỹ nhà sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội thuộc diện đầu tư cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp năm 2014  (Xem tại đây).