Cần một chế tài chuyển nhượng dự án năm 2020

Thị trường BĐS năm 2013 cho thấy rất ít dự án được khởi công mới, thay vào đó là hoạt động chuyển nhượng dự án khá rầm rộ. Nhiều chủ đầu tư chấp nhận rút khỏi thị trường, bán rẻ dự án cho đơn vị khác có năng lực triển khai tiếp.

Nhìn ở phương diện tích cực, hoạt động chuyển nhượng dự án đã góp phần sàng lọc nhà đầu tư yếu kém, giữ lại những nhà đầu tư có năng lực.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM, cho biết ở các nước các chủ đầu tư có thể chuyển nhượng dự án bất cứ lúc nào miễn rằng có đăng ký và chịu thuế. Việt Nam nên cho nhà đầu tư chuyển nhượng từng giai đoạn của dự án, như vậy mới tạo sống động cho thị trường đồng thời tăng thêm ngân sách nhà nước.

Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi quy định điều kiện dự án chuyển nhượng phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật tương ứng với tiến độ đã được phê duyệt nhằm hạn chế tình trạng dự án chỉ nằm trên giấy hoặc nhà đầu tư lợi dụng chuyển nhượng tràn lan để kiếm lợi nhuận.

Cần một chế tài chuyển nhượng dự án năm 2020 2

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh, trên thực tế rất nhiều dự án BĐS hiện nay chuyển nhượng thiếu minh bạch, làm ảnh hưởng đến thị trường BĐS và nền kinh tế. Một số chủ đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư BĐS dưới dạng chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp khi dự án đầu tư chưa đáp ứng được điều kiện chuyển nhượng. Việc lách luật này khiến Nhà nước thất thu một khoản thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một hệ lụy khác từ việc chuyển nhượng dự án BĐS, theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh, là thiếu công cụ đảm bảo quyền lợi khách hàng. Nhà đầu tư tiếp nhận mới dự án chuyển nhượng có thể thay đổi cam kết của chủ đầu tư cũ. Do đó, để tránh trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng dự án với mục tiêu thu hồi vốn, không quan tâm và bảo đảm lợi ích của khách hàng, cần quy định chi tiết rõ ràng về việc ký quỹ đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải tôn trọng và tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết của chủ đầu tư cũ với khách hàng. Đồng thời, phải có chế tài nghiêm khắc để xử lý trong trường hợp chủ đầu tư mới không thực hiện cam kết với khách hàng, thay đổi cam kết hoặc đặt ra các điều kiện mới xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.