Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020”.

công tác quản lý, sử dụng đất đai
Nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại nhiều địa phương do cấp cơ sở buông

lỏng việc quản lý. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, đề án này sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2016 đến hết năm 2020 với mục tiêu tổng quát là tìm ra cnhững giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai hiện nay.

Cùng với đó là nhằm mục tiêu tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực của pháp luật đất đai; ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên cả nước.

Đề án sẽ tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước đối với một số đối tượng chủ yếu đang có nhiều vi phạm, gây nên những bức xúc, tác động tiêu cực đến quản lý Nhà nước về đất đai.

Theo kế hoạch, trong năm 2016, đề án này sẽ tập trung vào việc thanh tra công tác chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp huyện, xã trên phạm vi toàn quốc; trong năm 2017 sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp; trong năm 2018 sẽ tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; trong năm 2019 sẽ tập trung vào công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp; trong năm 2020 sẽ tập trung vào công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Bộ Tài nguyên – Môi trường đánh giá, hiện nhiều địa phương vẫn để xảy ra tình trạng làm trái quy định của pháp luật đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó, có một số địa phương để tình trạng sai phạm diễn ra trong nhiều năm do cấp cơ sở buông lỏng công tác quản lý.

Đầu tháng 8 vừa qua, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài Nguyên – Môi trường) cũng đã gửi công văn tới các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu các Sở này khẩn trương tiến hành rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đai vi phạm và tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân về những sai phạm đất đai của các tổ chức.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chính phủ muốn xử lý dứt điểm những sai phạm về đất đai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay