Cho phép bán lại NƠXH sau 5 năm năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý trong nghị định về phát triển và quản lý NƠXH vừa được Chính phủ ban hành.

Cho phép bán lại NƠXH sau 5 năm năm 2020 2

Theo đó, người mua NƠXH không được bán, cho thuê, thế chấp trong thời gian là năm năm, kể từ thời điểm người mua trả hết tiền mua. Theo quy định hiện hành, thời gian này là 10 năm. Nghị định mới quy định trong thời hạn chưa đủ năm năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà, nếu người có nhà có nhu cầu bán lại NƠXH thì chỉ được bán lại cho Nhà nước, hoặc bán lại cho chủ đầu tư, hoặc bán lại cho người thuộc diện được mua NƠXH.

Khi bán NƠXH, ngoài các khoản phải nộp khi bán nhà, người bán căn hộ chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Đối với nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng nhà ở. Giá đất được tính theo giá do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm bán lại nhà ở.