Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nghị định mới cũng bổ sung thêm quy định về chuyển nhượng dự án xã hội hóa. Đó là, trong quá trình triển khai dự án xã hội hóa trên đất đã được Nhà nước cho thuê mà vì lý do khách quan nào đó không thể tiếp tục thực hiện được thì có thể được phép chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản và nếu được UBND cấp tỉnh chấp thuận. Bên nhận chuyển nhượng dự án vẫn phải bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án.

Nghị định 59/2014/NĐ-CP cũng bổ sung quy định khuyến khích các Bộ, ngành chuyên quản trong 7 lĩnh vực xã hội hóa và UBND cấp tỉnh căn cứ khả năng ngân sách và nhu cầu xã hội hóa thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thời hạn.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2014.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cho phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay