Chủ đầu tư phải gánh chi phí khi bỏ dở dự án năm 2020

Tp.HCM yêu cầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để dự án phát sinh tăng tổng vốn đầu tư, chậm tiến độ. Các chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn đơn vị khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở đủ năng lực.

Tp.HCM: Chủ đầu tư phải gánh chi phí khi bỏ dở dự án | ảnh 1

Ngày 9/2, UBND Tp.HCM ra văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường ngay nhân sự cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do mình đảm trách. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

TP yêu cầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để dự án phát sinh tăng tổng vốn đầu tư, chậm tiến độ. Các chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn đơn vị khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở đủ năng lực. Ngay khi được giao vốn, chủ đầu tư phải phối hợp với UBND quận, huyện liên quan để lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đáng chú ý, nếu không thực hiện dự án đã có quyết định đầu tư mà không có lý do chính đáng, chủ đầu tư sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan. UBND TP cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có biện pháp chế tài, xử phạt các nhà thầu tư vấn và thi công vi phạm.

(Theo PLTP)