Cơ bản hoàn thành cấp sổ đỏ trong cả nước năm 2020

Báo cáo gần đây nhất của Bộ Tài nguyên – Môi trường cho thấy, 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã cơ bản hoàn thành cấp sổ đỏ (đạt trên 85% tổng diện tích các loại đất cần cấp).

Cơ bản hoàn thành cấp sổ đỏ trong cả nước năm 2020 2

Cả nước đã cấp được 41,6 triệu giấy chứng nhận (GCN) với tổng diện tích 22,9 triệu ha, đạt 94,8% diện tích các loại đất đang sử dụng phải cấp GCN. Trong đó, đất ở đô thị đã cấp được 5,34 triệu giấy với diện tích 0,13 triệu ha, đạt 96,7%; đất ở nông thôn cấp được 12,92 triệu giấy với diện tích 0,52 triệu ha, đạt 94,4%; đất chuyên dùng cấp được 0,28 triệu giấy với diện tích 0,61 triệu ha, đạt 84,8%; đất sản xuất nông nghiệp cấp được 20,178 triệu giấy với diện tích 8,84 triệu ha, đạt 90,1%; đất lâm nghiệp cấp được 1,972 triệu giấy với diện tích 12,27 triệu ha, đạt 98,1%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương còn nhiều loại đất chưa hoàn thành gồm: Bình Phước, Lào Cai, Đắk Lắk, Kiên Giang, Bình Thuận. Ngoài ra vẫn còn tồn đọng khoảng 300.000 GCN đã ký nhưng người sử dụng đất chưa đến nhận ở một số tỉnh như: Hưng Yên, Bình Phước, Cao Bằng, Thái Bình, Gia Lai.