Mặc dù đã cố gắng đảm bảo hiệu quả trong công tác đầu tư công nhưng đến nay trên địa bàn Tp.HCM vẫn còn 76 dự án không hoàn thành đúng tiến độ.

Còn 76 dự án ở Tp.HCM không đúng tiến độ năm 2020 2

Đây là nội dung tại báo cáo về các dự án đầu tư công dàn trải, lãng phí của UBND Tp.HCM gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây.

Theo UBND TP, nguyên nhân khiến các dự án kéo dài chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiếp đó là những dự án có chi phí xây dựng công trình tăng nên phải điều chỉnh. Ngoài ra có một số dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm chạp trong việc làm thủ tục quyết toán…

Để khắc phục tình trạng trên, TP đề ra giải pháp thời gian tới sẽ tập trung rà soát và đôn đốc các chủ đầu tư quyết toán sớm các công trình, dự án đã hoàn thành; thu hồi, hoàn trả các khoản tạm ứng ngân sách. Đồng thời kiểm tra nếu dự án nào có tiến độ giải ngân thấp sẽ điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân cao.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Còn 76 dự án ở Tp.HCM không đúng tiến độ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay