Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội còn khoảng 131.000 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ.

cấp sổ đỏ
Hà Nội còn khoảng 131.000 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, Nghị định 01 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 3/3/2017 đã bổ sung một số trường hợp đất có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ, trong đó có các trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008. Theo đó, các trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy viết tay và các trường hợp khác đủ điều kiện khác sẽ được xem xét cấp sổ đỏ trong quý II. Đối với những trường hợp bất khả kháng không thể xem xét được thì người dân làm thủ tục đăng ký kê khai lần đầu để tập trung quản lý.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành công tác đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu vào ngày 30/6. Các cơ quan chức năng Hà Nội đang chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện để sớm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm sổ đỏ qua mạng internet do khối lượng hồ sơ cần xem xét giải quyết để cấp sổ đỏ rất lớn. Nếu việc triển khai qua internet thành công, thời gian giải quyết của cơ quan nhà nước cũng như người dân sẽ được giảm đi rất nhiều, đồng thời tăng tính minh bạch hóa quá trình cấp sổ đỏ.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Còn khoảng 131.000 thửa đất tại Hà Nội chưa được cấp sổ đỏ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay