Công bố giá đất phục vụ tái định cư Dự án mở rộng QL1 Quảng Ngãi năm 2020

Giá đất thu tiền sử dụng đất đối với 14 lô đất phục vụ tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất.

Công bố giá đất phục vụ tái định cư Dự án mở rộng QL1 Quảng Ngãi năm 2020 2

Theo đó, đối với 12 lô đất mặt tiền đường Phan Đình Phùng thuộc Dự án Khu dân cư đường Phan Đình Phùng nối dài là 2.500.000 đồng/m2 (bằng giá đất ở mặt đường Phan Đình Phùng đoạn từ kênh N6 đến đường Trường Chinh theo quy định tại Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh).

Đối với 2 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới là 2.000.000 đồng/m2 (bằng 80% giá đất ở khu dân cư đê bao có mặt cắt nền đường từ 10,5m đến 16m theo quy định tại Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh).

Tuy nhiên giá đất này chỉ áp dụng cho các trường hợp bị thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi đủ điều kiện giao đất tái định cư theo quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường năm 2014.