Đã giải ngân được 45% gói tín dụng 30.000 tỷ đồng năm 2020

Theo dự kiến, đến cuối quý I/2016 các ngân hàng thương mại sẽ giải ngân xong gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết 31/10/2015, tổng số tiền các ngân hàng cam kết giải ngân gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng đã đạt 21.518 tỷ đồng/30.000 tỷ đồng, tức chiếm 72% tổng nguồn vốn hỗ trợ. Cụ thể, các ngân hàng đã giải ngân cho các đối tượng mua nhà vay 13.499 tỷ đồng (đạt 45%) vốn ưu đãi.Gói 30.000 tỷ đồng

Các ngân hàng đã giải ngân cho các đối tượng mua nhà vay

13.499 tỷ đồng, đạt 45% vốn ưu đãi

Theo Bộ Xây dựng, 4 nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng trong thời gian qua gồm:

Một là, Nghị quyết 02/NQ-CP không đặt ra thời hạn cụ thể phải hoàn thành việc triển khai gói 30.000 tỷ đồng.

Hai là, các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên so với nhu cầu thực tế vẫn có rất ít dự án nhà ở xã hội hay nhà ở thương mại có diện tích nhỏ, giá bán thấp để chuyển sang nhà ở xã hội.

Ba là, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng không phải do ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp mà được thực hiện theo nguyên tắc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn để các ngân hàng thương mại cho vay, vì vậy có một lượng lớn khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà nhưng không đáp ứng điều kiện vay.

Bốn là, quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn ngân hàng liên quan đến năng lực và khả năng trả nợ của khách hàng nên cần nhiều thời gian.

Được biết, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng nhà ở xã hội như thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại phù hợp sang nhà ở xã hội, đẩy nhanh tiến độ cho vay các dự án phát triển nhà ở xã hội,…