Đà Nẵng ban hành giá đất tái định cư ở đường 5,5m tại một số khu vực năm 2020

UBND TP. Đà Nẵng vừa quy định giá đất ở đường 5,5m tại một số khu vực, mặt bằng giá đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của thành phố.

giá đất tái định cư
UBND TP. Đà Nẵng vừa quy định giá đất ở đường 5,5m tại một số khu vực

Cụ thể, tại dự án khu tái định cư 242 Điện Biên Phủ, với hộ chính đường 5,5m, giá đất ở tái định cư theo mặt bằng giá đất quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND là 8.160.000 đồng/m2. Hệ số phân vệt theo chiều sâu và hệ số đối với thửa đất đặc biệt sẽ thực hiện theo Quyết định này.

Tại Khu số 6 – Trung tâm Đô thị mới Tây Bắc, với hộ chính đường 5,5m, giá đất ở tái định cư theo mặt bằng giá đất quy định tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND là 1.152.000 đồng/m2. Hệ số phân vệt theo chiều sâu và hệ số với thửa đất đặc biệt sẽ thực hiện theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND.

Nếu việc bố trí tái định cư thực hiện theo diện hộ phụ thì sẽ nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

Sở TN&MT được UBND thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ vào giá đất quy định như trên để làm các thủ tục tiếp theo đúng quy định.