Đà Nẵng chỉ đạo ‘siết’ giao dịch bất động sản năm 2020

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng- ông Huỳnh Đức Thơ đã ký công văn chỉ đạo liên quan đến việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ trên địa bàn thành phố.dự án bất động sản sai phạm
Dự án bất động sản bán ra khi chưa đủ pháp lý gây nhiều rắc rối cho người dân. Ảnh: Hữu Khá

Thời gian qua trên địa bàn Đà Nẵng đã có chủ đầu tư, chủ sử dụng đất một số dự án trên địa bàn thành phố tự ý giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở, căn hộ cho các tổ chức và người dân mặc dù chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, nhà ở.

Thậm chí có nhiều dự án chỉ dựa trên sơ đồ ranh giới sử dụng đất dự kiến, quy hoạch dự kiến chưa được UBND thành phố phê duyệt đã tổ chức thực hiện việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất.

Nhằm chấn chỉnh những trường hợp như trên, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn yêu cầu các chủ đầu tư dự án, các chủ sử dụng đất (có đất và dự án trên địa bàn thành phố) không được phép tổ chức giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và căn hộ dưới mọi hình thức cho người dân nếu dự án chưa có đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, nhà ở.

Đồng thời, Đà Nẵng cũng đề nghị các tổ chức và người dân khi giao dịch nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ từ các nhà đầu tư, chủ sử dụng đất phải tìm hiểu thật kỹ các yêu cầu về pháp lý của dự án nhằm tránh bị thiệt thòi cũng như tranh chấp, khiếu nại về sau.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng không phổ biến cho các tổ chức và cá nhân các sơ đồ ranh giới cũng như các đồ án quy hoạch khi chưa có sự phê duyệt của UBND thành phố.