UBND TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện thu hồi, điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô, thửa đất mà trước chính quyền cấp sai thời hạn cho mục đích sử dụng lâu dài.đất cấp sai mục đích sử dụng
Thu hồi, điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với

các lô đất cấp sai mục đích sử dụng

Cụ thể, TP. Đà Nẵng sẽ thực hiện việc thu hồi và điều chỉnh tất cả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) đối với các lô, thửa đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ mà trước đây chính quyền đã cấp sai thời hạn cho mục đích sử dụng là lâu dài.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc này thực hiện rất khó vì phần lớn các lô, thửa đất loại này đã bị chuyển nhượng, mua bán qua nhiều chủ. Quy định của Luật Đất đai 2013 nêu rõ, việc sang nhượng, đổi chủ thứ 3 thì không thực hiện được quyền thu hồi nữa. Song, chính quyền sẽ buộc điều chỉnh hạn sử dụng khi người dân tự nguyện mang đến, hoặc khi làm các thủ tục pháp lý tại các phòng công chứng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân sở hữu những lô thửa đất trường hợp nêu trên, sớm phối hợp với thành phố để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Đối với những trường hợp này, đến nay TP. Đà Nẵng mới điều chỉnh được khoảng 50 giấy chứng nhận.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đất cấp sai mục đích sử dụng sẽ bị thu hồi, điều chỉnh sổ đỏ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay